Sociálne siete

SecIT.sk na Facebooku SecIT.sk na Google+ SecIT.sk na Twitteri

Podporte nás


V prípade, že Vám obsah nášho portálu niekedy nejakým spôsobom pomohol, či bol pre Vás prínosom prosím podporte jeho chod ľubovoľnou čiastkou. Ďakujeme!

Štítky

Vyhľadávanie

You are here

Domov
Upozornenie: Obsah je licenčne chránený a bez písomných súhlasov autora článku a vlastníka webovej stránky nesmie byť v žiadnej forme ďalej kopírovaný a šírený v pôvodnom, či v akokoľvek upravenom stave.

Souborové systémy FAT

V tomto článku si povíme něco o souborových systémech, jimiž byly formátovnány diskety a pevné disky v dobách MS-DOSu a "raných" verzí Windows. FAT souborové systémy se sice stále používají, ale s příchodem Windows NT byly zvláště na pevných discích nahrazeny souborovým systémem NTFS, o kterém si možná v budoucnu také něco řekneme.

Cílem tohoto článku není podat informace o tom, co FAT (ne)umí či jej srovnávat s NTFS (důvody vzniku obou systémů jsou rozdílné), ale podívat se, jak to na médiu formátovaném takovýmto jednoduchým souborovým systémem vypadá.

Mezi FAT souborové systémy patří FAT12, FAT16 (zkráceně zvaný FAT) a FAT32. Mezi nimi nenajdeme zásadní odlišnosti – liší se pouze v několika aspektech (velikostí záznamů v tabulce FAT, umístěním kořenového adresáře). Systém FAT12 je již celkem nezajímavý, protože jej využívaly diskety (nelze s ním formátovat média s velkou kapacitou). FAT16 se používá na USB flash discích, pokud jejich kapacita nepřesahuje řádově několik GB. FAT32 na pevných discích do velikosti 32 GB. 32 GB ale není dáno omezením souborového systému, ale Microsoftem. POmocí aplikací třetích stran samozřejmě můžete zformátovat systémem FAT32 i médium s kapacitou větší 32 GB.

Struktura diskového oddílu (partition) zformátovaného systémem FAT

Disk se systémem FAT12 či FAT16 má tuto strukturu:

Rezervované sektory (včetně boot sektoru)
Tabulky FAT (většinou bývají dvě)
Kořenový adresář
Datová oblast (ostatní adresáře, soubory atd.)

Souborový systém FAT32 je rozdělen pouze na tři oblasti

Rezervované sektory (včetně boot sektoru)
Vlastní tabulky FAT (většinou bývají dvě)
Datová oblast (adresáře, soubory. Včetně kořenového adresáře)

Jednotlivé oblasti nejsou zarovnány na clustery od začátku disku, jak by se mohlo zdát, ale na sektory. Nepočítejte tedy s tím, že by datová oblast začínala na celém clusteru.

Rezervované sektory

Tyto sektory se nacházejí hned na začátku diskového prostoru a obsahují podrobné informace o souborovém systému. Typicky se na FAT12/16 nachází jeden takový sektor – boot sektor – ve FAT32 těchto sektorů bývá třicet dva. Za rezervovanými sektory se ihned nachází tabulky FAT (žádné zarovnání na clustery!).

Prvním rezervovaným sektorem je boot sektor. Jeho struktura je různá v závislosti na FATu, kterým je disk formátován. Prvních 36 bytů však mají všechny FATy společných. Struktura je následující:

Název Offset Velikost Popis
JMPBoot 0x000 3 Instrukce skoku na zaváděcí kód. Sem předá BIOS řízení
OEMName 0x003 8 Řetězec. Obyčejně je zde hodnota „MSWIN41“. OS na ni nedbá (některé drivery bohužel ano)
BytesPerSector 0x00B 2 Počet bytů na sektor. Většinou 512
SectorsPerCluster 0x00D 1 Velikost clusteru v sektorech
ReservedSectors 0x00E 2 Počet rezervovaných sektorů (u FAT12/16 většinou 1, u FAT32 většinou 32)
NumberOfFATs 0x010 1 Počet FAT tabulek. Obyčejně bývá 2
RootEntriesCount 0x011 2 Maximální počet položek v kořenovém adresáři (pouze pro FAT12/16). Pro FAT32 se rovná 0
TotalSectors16 0x013 2 Počet sektorů na disku. Význam má pouze pro FAT12/16. Používá se tehdy, je-li počet sektorů menší 65536
MediaDescriptor 0x015 1
0xF8 – pevný disk
0xF0 – vyjímatelný disk
Zastaralé
FATSize16 0x016 2 Velikost jedné FAT tabulky (pouze pro FAT12/16, jinak 0) v sektorech
SectorsPerTrack 0x018 2
NumberOfHeads 0x01A 2
HiddenSectors 0x01C 4 Počet sektorů předcházejících partition na disku. Ale pozor! Záleží to jen na OS, co tam bude
TotalSectors32 0x020 4 Pokud je počet sektorů disku/partition větší než 65536, je uložen na tomto místě a TotalSectors16 je 0

V systémech FAT12 a FAT16 je struktura dalších 476ti bytů následující:

Název Offset Velikost Popis
DriveNumber 0x024 1 Číslo disku (pro INT 0x13). 0 = první disk (A), 1 = C atd. Známe z DOSu
Reserved1 0x025 1 Rezervováno
BootSignature 0x026 1 Pokud je 0x29, tři další položky se v boot sektoru nacházejí
VolumeID 0x027 4 Sériové číslo. Obyčejně vzniká kombinací data a času
VolumeLabel 0x02B 11 Název disku (pro názvy delší než 11 znaků se v kořenovém adresáři vytváří soubor s atributem 0x08
FileSystemType 0x036 8 Buď „FAT12 “, nebo „FAT16 “. Ale nespoléhejte se na to. Microsoft vymyslel mnohem rafinovanější způsob, jak určit typ FATu, kterým je disk zformátován

Do offsetu 0x1FE se nachází zaváděcí kód operačního systému. Posladní dva byty sektoru obsahují značku konce sektoru.

Ve FAT32 to vypadá trochu jinak:

Název Offset Velikost Popis
FATSize32 0x024 4 Velikost jedné tabulky FAT v sektorech
ExtFlags 0x028 2
Bit 0-3 je počet aktivních FAT tabulek (když je zrcadlení zakázáno)
Bit 7 = 0 – tabulka FAT je zrcadlena do ostatních
Bit 7 é 1 – Pouze jedna tabulka FAT je aktivní (viz bity 0-3)
Zbytek je rezervován
FSVersion 0x02A 2
Horní byte – majoritní verze souborového systému
Dolní byte – minoritní verze souborového systému
Standardně 0, 0. Dovoluje rozšířit možnosti FAT32, aniž bychom se museli bát nekompatibility se starými disky
RootCluster 0x02C 4 Index do FAT tabulky pro kořenový adresář. Obvykle 2. NENÍ TO POINTER NA KOŘENOVÝ ADRESÁŘ!!!
FSInfo 0x030 2 Číslo sektoru, kde je uložena struktura FSINFO (bude to jeden z rezervovaných sektorů)
BackupBootSector 0x032 2 Číslo rezervovaného sektoru, kde se nachází kopie tohoto boot sektoru
Reserved1 0x034 12 Rezervováno pro budoucí využití
DriveNumber 0x040 1 Stejná účel jako pole v boot sektoru pro FAT12/16
Reserved2 0x041 1 Zase rezervováno pro bůhvíco
BootSignature 0x042 1 Stejné jako u FAT12/16
VolumeID 0x043 4 Stejné jako u FAT12/16
VolumeLabel 0x047 11 Název disku

Pak opět následuje položka FsType (na 8 bytů a má mít hodnotu „FAT32 “. Offset 0x052). Do offsetu 0x1FE je pak zaváděcí kód operačního systému. Poslední dva byty jsou opět vyplněny značkou konce boot sektoru.

Tabulka FAT

Tabulky FAT se nachází hned za posledním rezervovaným sektorem. V drtivé většině případů bývají dvě. Adresa počátku první tabulky se tedy vypočítá takto:

Tabulka_FAT = BootSector.ReservedSectors * BootSector.BytesPerSector

Tabulka FAT je vlastně pole záznamů. Pro každý cluster z datové oblasti disku je zde jeden záznam, který udává stav tohoto clusteru. Velikost záznamů je 12 bitů pro FAT12, 16 bitů pro FAT16 a 32 bitů pro FAT32. První cluster datové oblasti se v tomto poli nachází pod indexem 2. První záznam (index 0) totiž obsahuje stejnou hodnotu jako BootSector.MediaDescriptor a druhý (index 1) je vyplněn jakousi značkou. Význam hodnot záznamů (pro index větší než 1) je v následující tabulce.

FAT12 FAT16 FAT32 Popis
0x000 0x0000 0x?0000000 Volný cluster
0x001 0x0001 0x?0000001 Rezervovaný cluster
0x002 – 0xFEF 0x0002 – 0xFFEF 0x?0000002 – 0x?FFFFFEF Zaplněný cluster. Hodnota obsahuje číslo následujícího clusteru (tvoří se jednosměrné spojové seznamy)
0xFF0 – 0xFF6 0xFFF0 – 0xFFF6 0x?FFFFFF0 – 0x?FFFFFF6 Rezervováno
0xFF7 0xFFF7 0x?FFFFFF7 Špatný cluster
0xFF8 – 0xFFF 0xFFF8 – 0xFFFF 0x?FFFFFF8 – 0x?FFFFFFF Cluster je posledním clusterem souboru (adresáře)

Pozor na to, že systém FAT32 nepoužívá ze záznamů ve FAT tabulce 32 bitů, ale pouze 28. Zbývající bity mohou mít libovolnou hodnotu (příslušné místo je proto určeno znakem „?“).

Kořenový adresář

FAT12 a FAT16 mají vyčleněno speciální místo pro kořenový adresář. Kořenový adresář má tedy omezenou velikost. Maximální počet položek v něm je obsažen v BootSector.RootEntriesCount. Adresu vypočítáme následujícím způsobem:

RootDir = Tabulka_FAT + BootSector.NumberOfFATs * BootSector.FATSize16 *
* BootSector.BytesPerSector

Kořenový adresář (stejně jako ostatní adresáře) se skládá ze záznamů o velikosti 32 bytů, jejichž struktura bude popsána později.

Určit velikost kořenového adresáře není až tak prosté, jak se zdá. Nikdo totiž netvrdí,že je zarovnán na sektory – a na sektory zarovnávat musíme. Velikost tedy dostaneme takto:

RootDir_Size = (BootSector.RootEntriesCount *
 * 32 + BootSector.BytesPerSector – 1) / BootSector.BytesPerSector

Tak dostaneme v sektorech – pokud chceme v bytech, musíme vynásobit BootSector.BytesPerSector.

Kořenový adresář ve FAT32 má naprosto stejnou strukturu jako jakýkoli jiný adresář. Jelikož se již nachází v datové oblasti (zaujímá hned první cluster, popř. i další, obsahuje-li hodně položek), jsou clustery, které jej obsahují, popsány v tabulce FAT. To dovoluje kořenovému adresáři obsahovat mnoho položek – jednotlivé clustery pak vytvoří spojový seznam. Počátek kořenového adresáře ve FAT32 vypočítáme tedy následovně:

RootDir = Tabulka_FAT + (BootSector.NumberOfFATS *
* BootSector.FATSize32) * BootSector.BytesPerSector

Datová oblast

Datová oblast začíná ihned za kořenovým adresářem (v případě FAT12/16), nebo hned za posledním sektorem poslední tabulky FAT (v případě FAT32). Pro systémy FAT12/16 vypočteime počátek datové oblasti takto:

Data = RootDir + RootDir_Size * BootSector.BytesPerSector

Pro FAT32 vypočítáme takto:

Data = RootDir

V datové oblasti se nacházejí adresáře a soubory. Každá adresářová položka je charakterizována záznamem dlouhým 32 bytů, který v sobě obsahuje ukazatel na první cluster dat. Rozdíl mezi souborem a adresářem je jen v tom, že adresář ve svých datech obsahuje svoje podadresáře a „podsoubory“. Jelikož nelze poznat, co jsou data adresáře a co data souboru, musíme vždy začít od kořenového adresáře a postupně se stromem propracovat.

Struktura záznamu adresářové položky vypadá takto:

Název Offset Velikost Popis
Name 0x00 11 Krátké jméno (8 + 3 znaků)
Attributes 0x0B 1 Atributy. Mohou nabývat těchto hodnot:
ATTR_READONLY 0x01
ATTR_HIDDEN 0x02
ATTR_SYSTEM 0x04
ATTR_VOLUME_ID 0x08
ATTR_DIRECTORY 0x10
ATTR_ARCHIVE 0x20
ATTR_LONG_NAME 0x0F
ATTR_DEVICE 0x40
NTRes 0x0C 1 Rezervováno pro Windows NT
CreateTime_Sec 0x0D 1 Čas vytvoření - setiny sekundy (validní hodnoty 0 – 199)
CreateTime 0x0E 2 Hodina, minuta a sekunda vytvoření souboru (přesnost na 2 s)
CreateDate 0x10 2 Datum vytvoření (DOS formát)
LastAccessDate 0x12 2 Datum posledního přístupu (DOS formát)
ClusterHi 0x14 2 Horní WORD čísla prvního clusteru s daty adresářové položky (validní pouze pro FAT32)
WriteTime 0x16 2 Čas posledního zápisu (DOS formát)
WriteDate 0x18 2 Datum posledního zápisu (DOS formát)
ClusterLO 0x0A 2 Dolní WORD čísla prvního clusteru s daty adresářové položky (pro FAT12/16 je to vlastně celé číslo clusteru). Jedná se pravděpodobně o index do tabulky FAT – číslo clusteru v datové oblasti bude o 2 nižší
FileSize 0x0C 4 Velikost souboru v bytech

Každá adresářová položka má na disku záznam v této podobě. Pokud však daná položka má dlouhé jméno, tento záznam je předcházen speciálními strukturami, které to dlouhé jméno obsahují. Tyto struktury mají rovněž 32 bytů a každý z nich obsahuje 13 znaků jména položky v kódování UTF-16. Těchto záznamů je povoleno maximálně 20 pro každou adresářovou položku. Z toho tedy vyplývá maximální délka názvu souboru (adresáře) - 260 znaků. Struktura tohoto speciálního záznamu je následující:

Název Offset Velikost Popis
SequenceNumber 0x00 1 Pořadové číslo záznamu. Maximální hodnota je 0x14..Význam vysvětlen níže
Name1 0x01 10 5 znaků jména v UTF-16
Attributes 0x0B 1 Vždy 0xF. Mají stejný offset jako ve struktuře položky s krátkým názvem
Type 0x0C 1 Rezervováno. Když je 0, prý jde o adresář
CheckSum 0x0D 1 Nějaký kontrolní součet. Aby se poznalo, které krátké jméno patří k jakému dlouhému
Name2 0x0E 12 Znaky 6-11 v UTF-16
FirstClusterLO 0x1A 2 Musí být 0
Name3 0x1C 4 Znaky 12-13 v UTF-16

Mějme adresářovou položku, jejíž jméno se vejde do N záznamů. Na disku to bude vypadat následovně.

„Dlouhý“ záznam s pořadovým číslem N. Pořadové číslo je ORováno hodnotou 0x40. Tím se dává na vědomí, zde začíná řada „dlouhých“ záznamů adresářové položky
„Dlouhý“ záznam s pořadovým číslem N - 1
...
„Dlouhý“ záznam s pořadovým číslem 1
„Krátký“ záznam. Zde se dozvíme všechny informace o adresářové struktuře

Vše ukážeme na příkladu. V kořenovém adresáři diskového oddílu „C“ se nachází složka „Systém Volume Information“. Na disku to bude vypadat takto:

„Dlouhý“ záznam s pořadovým číslem 0x42 (0x2 OR 0x40). Obsahuje část jména – podřetězec „ Information“
„Dlouhý“ záznam s pořadovým číslem 0x01. Obsahuje část jména – podřetězec „Systém Volume“
„Krátký“ záznam. Obsahuje krátké jméno adresáře, atributy a všechny ostatní informace

Z příkladu vidíme, jaký význam má pořadové číslo „dlouhého“ záznamu a také to, jak je jméno do jednotlivých struktur zapsáno – odzadu dopředu.

Zjištění FAT systému, kterým je disk zformátován

Typ použitého FAT systému se zjišťuje naprosto jedinečným způsobem, který mohl vymyslet pouze opravdový génius. Géniů asi mají v Microsoftu mnoho, tudíž není divu, že technika zjištění typu FAT systému je tak dokonalá. Typ se určí tak, že se spočítá počet clusterů v datové oblasti. Je-li menší než 4086, jedná se o FAT12, je-li vypočtená hodnota mezi 4086 a 65526, jedná se o FAT16. Pokud je clusterů více než 65526, jde o FAT32. Toto je napsáno přímo ve specifikaci souborového systému FAT. Na řetězce „FATXX “, které se nachází v boot sektoru se prý nemá spoléhat.


Podporte nás


Páčil sa Vám tento článok? Ak áno, prosím podporte nás ľubovoľnou čiastkou. Ďakujeme!


Security-portal.cz Hoax.cz Soom.cz