Sociálne siete

SecIT.sk na Facebooku SecIT.sk na Google+ SecIT.sk na Twitteri

Podporte nás


V prípade, že Vám obsah nášho portálu niekedy nejakým spôsobom pomohol, či bol pre Vás prínosom prosím podporte jeho chod ľubovoľnou čiastkou. Ďakujeme!

Štítky

Vyhľadávanie

You are here

Domov » Používateľský účet

Používateľský účet

Vitajte pri registrácii na bezpečnostný portál a diskusné fórum SecIT.sk

Portál SecIT.sk je československý projekt zameriavajúci sa na problematiku IT bezpečnosti. Venujeme sa najmä témam z oblasti škodlivého softvéru, sieťovej bezpečnosti, webovej bezpečnosti a programovaniu. Súčasťou portálu je aj diskusné fórum. Na tomto mieste Vám radi bezplatne poradíme v problematike IT bezpečnosti a samozrejme i s infikovaným počítačom.

Pred registráciou je dôležité akceptovať nasledujúce podmienky a pravidlá. Ich akceptovanie jednoznačne vyjadríte pokračovaním v registračnom procese, kliknutím na tlačidlo "Vytvoriť nový účet."

Záväzné podmienky a pravidlá:

Pod týmto zoznamom sa nachádza vysvetlenie určitých pojmov, odporúčame oboznámiť sa s nimi ešte pred preštudovaním si samotných podmienok a pravidiel.

 • Registrácia je bezplatná, musíte však dodržiavať všetky nižšie uvedené pravidlá a riadiť sa usmerneniami prevádzkovateľa a administrátorov.
 • Prevádzkovateľ, administrátori SecIT.sk, ani členovia tímu SecIT.sk nenesú zodpovednosť za príspevky nachádzajúce sa na diskusnom fóre, či v rámci komentárov pod článkami. Každý užívateľ zodpovedá za svoj príspevok.
 • Držte sa tém, na ktoré sa zameriava daný článok a v prípade fóra daná téma, príspevky mimo zamerania článku resp. témy na fóre budú odstraňované.
 • Administrátori majú právo bez udania dôvodu upraviť, uzamknúť, presunúť, alebo vymazať komentár pod článkom, či príspevok na diskusnom fóre. O tejto činnosti nemusí byť autor komentára, alebo príspevku informovaný.
 • Rešpektujte administrátorov a členov tímu secit.sk, vždy sa riaďte ich pokynmi. Pokiaľ ste nespokojný s konaním člena tímu secit.sk, obráťte sa na administrátora. Jeho slovo je konečné.
 • Akékoľvek diskusie a príspevky obsahujúce nezákonný obsah, kde spadá napríklad nelegálny softvér sú prísne zakázané. Budú mazané a postihované!
 • Takisto sú zakázané príspevky, ktoré obsahujú spam, vulgarizmy, rasový alebo náboženský motív, osobné útoky a pod. Príspevky budú mazané a ich autor postihovaný. O závažnom porušení pravidiel budú v zmysle zákona tiež informované patričné orgány.
 • Pred tým ako založíte novú tému na diskusnom fóre, presvedčte sa, či už podobná neexistuje. Tému výstižne pomenujte.
 • Kopírovanie akéhokoľvek obsahu z webového portálu a diskusného fóra je prísne zakázané.
 • Viacnásobná registrácia jednej osoby je zakázaná (napríklad nová registrácia po zablokovaní prístupu).
 • Zmena vášho nicku (mena) zadaného pri tejto registrácii už nie je následne možná.
 • Je zakázané umiestňovať reklamu na akékoľvek iné webové stránky alebo fóra čí už formou odkazu, aktívneho linku alebo neaktívneho linku, umiestnením do podpisu, alebo inou formou. Reklama bude ihneď zmazaná a jej autor príslušne potrestaný.
 • Pokiaľ nájdete komentár, príspevok alebo tému, ktorá akokoľvek porušuje pravidlá portálu a fóra, ihneď prosím upozornite administrátorov.
 • Na diskusnom fóre sa bezplatne poskytuje poradenstvo výlučne domácim užívateľom. Okrem výnimočných prípadov (ktoré by zahŕňali špecifické hrozby, resp. infiltrácie) nie je možné požadovať "odvírenie" firemných počítačov. O prípadnom udelení výnimky v špecifických prípadoch rozhoduje administrátor diskusného fóra. Pred odoslaním príspevku sa prosím obráťte na niektorého z administrátorov súkromnou správou.
 • Radiť užívateľom, ktorí požiadajú o pomoc (problém s malware) na diskusnom fóre, môžu len administrátori, členovia SecIT.sk a spolupracovníci, alebo ďalší vybraní používatelia (ktorým bolo radenie povolené administrátorom). Rady od ostatných používateľov budú automaticky mazané a postihované! Neakceptujte preto prosím v tejto oblasti rady od bežných návštevníkov. V prípade akceptovanie rád od ostatných návštevníkov ide o krok, ktorý je na vaše riziko a SecIT.sk sa od týchto rád resp. príspevkov úplne dištancuje. Užívateľom, ktorí majú záujem radiť iným odporúčame kontaktovať niektorého z administrátorov, ten im poskytne potrebný dohľad a poradenstvo.
 • Pri odstraňovaní infiltrácií z vášho počítača však vždy hrozí určité riziko (najmä pri rootkitoch a podobne), preto aj keď urobíme maximum pre vašu spokojnosť a úspešné odstránenie malware, všetky rady vykonávate na vlastné riziko! Zodpovednosť za prípadné škody spôsobené bezplatným odstraňovaním malware z vášho počítača, prevádzkovateľ, administrátori, ani členovia tímu SecIT.sk nenesú za žiadnych okolností.
 • Všetky postupy, návody a ukážky popísané, či už v rámci článkov nachádzajúcich sa na webom portáli, alebo v príspevkoch na diskusnom fóre vykonávate na vlastnú zodpovednosť! Prevádzkovateľ, administrátori, ani členovia tímu SecIT.sk nenesú za prípadné škody spôsobené ich aplikovaním žiadnu zodpovednosť. Ak sa v texte nachádza upozornenie o postupe určenom výhradne na študijné účely, s možnosťou vykonávania výhradne na vlastnom počítači, alebo sieti rešpektujte prosím toto ustanovenie.
 • Registráciou súhlasíte s odosielaním e-mailových správ, na e-mailovú adresu uvedenú pri tejto registrácii, týkajúcich sa nášho portálu (upozornenia na aktuality, zmeny a pod.) v množstve podľa rozhodnutia prevádzkovateľa. Avšak pokiaľ sa neprihlásite k špecifickému odberu správ, hromadné e-maily sú zvyčajne posielané iba v prípade nutnosti - výnimočne.
 • Po prvom prihlásení venujte prosím náležitú pozornosť tejto sekcii. Informuje o možných postihoch v prípade porušenia pravidiel. Každý používateľ nerešpektujúci pravidlá a podmienky môže byť dvakrát upozornený a potom mu je zablokovaný prístup na webový portál a diskusné fórum, ide tzv. BAN. Pri závažnom porušení pravidiel môže byť BAN udelený okamžite, záleží na posúdení administrátorov. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na prípad, keď užívateľ vedome šíri spam. Po udelení BANu nemusí byť užívateľovi poskytnuté vysvetlenie. Užívateľovi tak môže byť zabránené v prístupe na webový portál a fórum bez udania dôvodu.
 • Pred získaním rady ohľadom infikovaného počítača prosím čítajte tieto pravidlá a riaďte sa týmito pokynmi.
 • Upozorňujeme Vás na sekciu diskusného fóra s označením "POC, vzorky malware, exploitov a infikované webové stránky," kde platia špecifické pravidlá: Táto sekcia obsahuje vzorky malware, Váš antivírus môže hlásiť detekciu infiltrácií, ide však o falošný poplach, nehrozí vám nebezpečenstvo. Môžu sa tu nachádzať ukážky reálnych exploitov, škodlivých skriptov z rôznych infikovaných webových stránok, zdrojové kódy rôznych vzoriek malware a rôzne Proof of Concept (POC) materiály. Sekcia môže obsahovať aj odkazy na infikované webové stránky, tie navštevujete na vlastné riziko! Taktiež sa tu môžu objaviť linky vedúce k stiahnutiu spustiteľnej vzorky malware, ak sa rozhodnete takýto link použiť konáte na vlastné riziko! Všetky materiály, zdrojové kódy a vzorky slúžia len na štúdijné účely na vašom vlastnom počítači! Sekcia je dostupná iba po registrácií a následnom prihlásení užívateľa.
 • Touto registráciou oprávňujete prevádzkovateľa webového portálu a diskusného fóra SecIT.sk k uchovávaniu vašich osobných údajov nasledovne: V databázach sa uchovávajú povinné údaje uvedené pri tejto registrácií, ide o nick (resp. meno pod ktorým budete vystupovať v rámci portálu a diskusného fóra SecIT.sk) a o vašu legitímnu, funkčnú e-mailovú adresu. Tiež sa vždy (pri všetkých vašich činnostiach na webovom portále a diskusnom fóre) archivuje aj vaša IP adresa a údaje poskytované štandardne vašim prehliadačom. Ďalej sú v databázach uchovávané všetky nepovinné registračné, či iné údaje, ktoré zadáte pri registrácií a počas používania webového portálu a diskusného fóra SecIT.sk. Obsah (napríklad články, komentáre, či diskusné príspevky), ktorý raz na webový portál, či diskusné fórum SecIT.sk pridáte nie je možné dodatočne odstrániť na vašu žiadosť. Samozrejme obsah, ktorý nespĺňa pravidlá je odstránený podľa zásad a pravidiel administrátormi. Články sa stavajú vlastníctvom portálu SecIT.sk so zachovaním vašich autorských údajov, ktoré boli použité pri ich vytvorení. A môžu byť publikované trvalo podľa rozhodnutia prevádzkovateľa. Komentáre a diskusné príspevky môžu ostať publikované rovnako natrvalo podľa rozhodnutia prevádzkovateľa.
 • Tieto pravidlá môže prevádzkovateľ webového portálu a diskusného fóra kedykoľvek zmeniť, o ich zmene budete včas informovaný prostredníctvom hromadného e-mailu. Venujte mu prosím náležitú pozornosť.
 • V prípade nejasností ohľadom pravidiel a podmienok sa prosím s jasne formulovanou otázkou obráťte e-mailom na adresu: info(at)secit.sk.

Vysvetlenie pojmov platných v celom tomto texte:

 • Portál - portálom sa rozumie webový portál (webová stránka) a diskusné fórum na internetovej doméne secit.sk. V texte uvádzané buď ako portál, webový portál a diskusné fórum, či portál a fórum.
 • Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom portálu sa rozumie vlastník internetovej domény secit.sk.
 • Administrátori - rozumie sa nimi skupina, ktorá má oprávnenie podľa rozhodnutia prevádzkovateľa spravovať obsah a užívateľov portálu.
 • Tím SecIT.sk, externí spolupracovníci, moderátori, globálni moderátori - rozumie sa ako skupina, ktorá má podľa interných pravidiel vyhradené určité práva k obsahu a užívateľom portálu.

Súhlas s týmito podmienkami a pravidlami jednoznačne vyjadrujete pokračovaním v registrácií, kliknutím na tlačidlo "Vytvoriť nový účet." Ak s vyššie uvedenými podmienkami a pravidlami nesúhlasíte prosím ukončite registračný proces.


ITC manažer Security-portal.cz Soom.cz
Hoax.cz Antivirove centrum Crypto-world.info